บลจ.บัวหลวง ออกกองตราสารหนี้ BP37/16 อายุ 6 เดือน ชูดบ. 1.5% ขายวันนี้-4 ต.ค.59

บลจ.บัวหลวง ออกกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 37/16 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ อายุประมาณ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.5% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-4 ต.ค.นี้


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง หรือ บลจ.บัวหลวง ระบุว่า ได้เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 37/16 (BP37/16) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.5% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาทโดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-4 ต.ค.59

ทั้งนี้ กองทุน BP37/16 จะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade โดยกองทุนเหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี

อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 

Back to top button