ธอส.ทำMOUสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ช่วยให้คนไทยมีบ้าน

ธอส. ผนึก 15 สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ จัดทำ MOU โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ช่วยสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น


นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ร่วมกับสมาคม / ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ

รวมถึงการกระชับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ได้อย่างชัดเจน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบเพื่อสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างทั่วถึง จากความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการก้าวสู่แนวทาง “Get Together We Bring Home for All” เพื่อทำให้คนไทยมีบ้าน ซึ่งทั้ง ธอส.และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ด้าน นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญของธนาคารเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”

โดยล่าสุดธนาคารได้ร่วมกับ 15 สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ระยอง สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์สงขลา สมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี สมาคมอสังหาริมทรัพย์นครราชสีมา สมาคมอสังหาริมทรัพย์พิษณุโลก สมาคมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี ผู้แทนจังหวัดสระบุรี ผู้แทนจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้แทนจังหวัดสระบุรี จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

โดยมีกรอบสาระสำคัญคือ 1.สมาชิกของสมาคมจะจัดส่งโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยมาเข้าโครงการพิเศษของ ธอส.อาทิ โครงการประเภท Fast Track / Smart Fast Track / Regional Fast Track และ LTF ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการประเมินราคา เนื่องจากธนาคารกำหนดราคารับเป็นหลักประกันของที่อยู่อาศัยในโครงการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อได้เช่นกัน

2.สมาชิกของสมาคมจะจัดส่งลูกค้าภายใต้โครงการประเภท Fast Track / Smart Fast Track / Regional Fast Track และ LTF ที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจริงให้แก่ธนาคาร เพื่อพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น (Pre Approve) และยื่นกู้จริงไม่น้อยกว่า 70% ของจำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดในแต่ละโครงการ

3.ธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่ทำการ Pre Approve ก่อนที่โครงการจะตัดสินใจขายให้แก่ลูกค้า 4.ธนาคารจะจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้แก่ลูกค้าในโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยด้วยเงื่อนไขพิเศษตามที่ธนาคารกำหนด และ 5.ธนาคารจะอำนวยความสะดวกให้บริการลูกค้านอกสถานที่ ตามที่ธนาคารและสมาชิกของสมาคมได้ตกลงกัน

ทั้งนี้ ภายใน MOU โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยฉบับนี้ครอบคลุมถึงบรรดาผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคม/ชมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์กว่า 200 โครงการ โดยมีมูลค่าของโครงการรวมกันกว่า 30,000 ล้านบาท และเตรียมขยายความร่วมมือไปยังสมาคม/ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการกับ ธอส. ในอนาคตต่อไป

ส่วน นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง ธอส.และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในครั้งนี้จะทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่ง ธอส.พร้อมที่จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโครงการทั้งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาสินเชื่อ

รวมถึงการบริการนอกสถานที่ เป็นต้น โดยมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยทำให้ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 2560 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 178,224 ล้านบาท และยังถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ได้อีกทาง

 

Back to top button