“บลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์” ออกกองทุน LHSEMICON-Feeder Fund ลุยขาย 22-28 มิ.ย.

"บลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์" ออกกองทุน LHSEMICON-Feeder Fund เริ่มขายครั้งแรก 22-28 มิ.ย.


นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท​หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทออกกองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์ (LHSEMICON) เริ่มขายครั้งแรกวันที่ 22-28 มิถุนายน 2564 เริ่มต้น 1,000 บาท โดยมี 3 Class ให้เลือกลงทุนตามความต้องการของผู้ลงทุน

โดยกองทุนเปิด LHSEMICON เป็นกองทุนประเภท Feeder Fund  ซึ่งลงทุนในกองทุนหลัก ได้แก่ iShares Semiconductor ETF ในสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในรอบปีบัญชี ซึ่งเป็นกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq มี BlackRock Fund Advisors (BFA) เป็นผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และมีความเสี่ยงของกองทุนระดับ 7

ทั้งนี้ กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 3.98%, 6 เดือน อยู่ที่ 20.05%, นับตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 14.32% และ 1 ปี อยู่ที่ 73.47%  เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง  ICE Semiconductor Index ที่ 4.10%, 20.34%, 14.25% และ 74.52% ตามลำดับ (ที่มา: iShares Semiconductor ETF ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

โดยนายมนรัฐ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเซมิคอนดักเตอร์ หรือชิป (Chip) เป็นชิ้นส่วนสำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปผลิตในแผงวงจร เช่น แผนวงจรซับซ้อน (Printed Circuit Board หรือ PCB) ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ 5G คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก รถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งจากการใช้อุปกรณ์ Internet of Thing (IoT) ที่เพิ่มสูงขึ้น ไปจนถึงเครื่องจักรในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ

ขณะที่ส่วนประกอบที่พบได้ทั่วไปคือ ซิลิคอน หรือ ซิลิเนียม ซึ่งหากมองถึงอนาคตของโลกดิจิทัล การผลิตอุปกรณ์ไฮเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราสะดวกสบายในการใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ในการควบคุมการทำงาน จำเป็นต้องอาศัยเซมิคอนดักเตอร์เป็นส่วนประกอบหลักสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Back to top button