“บลจ.เกียรตินาคินภัทร” คลอด KKP S-PLUS เน้นลงทุนตราสารหนี้ เปิดขาย 20-27 เม.ย.นี้

“บลจ.เกียรตินาคินภัทร” เปิดขายกองทุน “KKP S-PLUS” 20-27 เม.ย.65 เน้นลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อช่วยลดความผันผวนจากแนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้น


นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เปิดเผยว่า ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยในปีนี้ ได้รับแรงกดดันจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกากลับเป็นขาขึ้นและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี ปรับจากต้นปีที่ร้อยละ 1.99 เป็นร้อยละ 2.59 ตามทิศทางการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราผลแทนพันธบัตรสหรัฐ

ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรในช่วงอายุไม่เกิน 1 ปี ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ช่วงร้อยละ 0.5-0.6 สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน โดยระบุว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงเปราะบาง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวล จึงยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การลงทุนตราสารหนี้ไทยที่เหมาะสมในช่วงนี้ คือการเลือกลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนจากแนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้น และการเลือกลงทุนในหุ้นกู้เอกชนไทยคุณภาพดีเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ต เพื่อช่วยสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ จึงได้นำเสนอกองทุน เคเคพี สมาร์ท พลัส ซึ่งมีกลยุทธ์สอดรับกับสภาพตลาดดังกล่าว เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนไทย” นายยุทธพล กล่าว

สำหรับจุดเด่นกองทุน KKP S-PLUS คือการบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อเพิ่มผลตอบแทน (Yield Enhancement) ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด โดยลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงมีฐานะทางการเงินดี ทั้งในด้านสภาพคล่องระยะสั้น และเสถียรภาพระยะยาว ผ่านการวิเคราะห์ตราสารหนี้แบบเข้มข้น รวมทั้งผู้จัดการกองทุนยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในด้านขาลง โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร มีความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนตราสารหนี้ โดยกองทุน KKP ACT FIXED เพิ่งได้รับรางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ประเภทตราสารหนี้ระยะปานกลางและยาว (Mid/Long Term Bond) จาก Morningstar Thailand Fund  Awards 2022 และยังได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company) จาก SET Awards 2021 อีกด้วย

ส่วนของกองทุน KKP S-PLUS เป็นกองทุนตราสารหนี้เชิงรุก มุ่งลงทุนในทั้งตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และตราสารหนี้ของบริษัทเอกชน โดยตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่ลงทุนจะต้องได้รับการจัดอันดับของตราสาร หรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ Investment Grade ขึ้นไป และมีเป้าหมายอายุเฉลี่ยกองทุน (Duration) ไม่เกิน 1 ปี และกองทุนอาจลงทุนในตราสารต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี  โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร 02 305 9559 หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

Back to top button