ธ.ก.ส. นำร่องขึ้นดอกเบี้ย “ฝาก-กู้” มีผล 1 เม.ย.นี้

ธ.ก.ส. ประกาศขึ้นดอกเบี้ย “เงินฝาก” สูงสุด  0.60% ต่อปี พร้อมขึ้นดอกเบี้ย “เงินกู้” ทุกประเภท 0.25% ต่อปี รับลูกนโยบาย “กนง” มีผล 1 เม.ย.นี้


นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่กนง. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.50% มาอยู่ที่ 1.75% ต่อปี โดยให้มีทันทีนั้น ธ.ก.ส. จึงได้มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.05 – 0.60% ต่อปี เพื่อส่งเสริมการออม และเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ฝากได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

– อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายคนชั้นดี (MRR) จาก 6.625% ปรับขึ้นเป็น 6.875%

– อัตราดอกเบี้ยลูกค้าสถาบัน และนิติบุคคลชั้นดี (MLR) จาก 5.125% ปรับขึ้นเป็น 5.375%

– อัตราดอกเบี้ยประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) จาก 6.50% ปรับขึ้นเป็น 6.750%

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาและลดภาระของเกษตรกร ที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ธ.ก.ส. ยังมีสินเชื่อในโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าดอกเบี้ยปกติ เช่น สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ย 0.01%, สินเชื่อ SME เสริมแกร่ง, สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ อัตราดอกเบี้ย 4% เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในการดูแลและช่วยเหลือลูกค้าที่มีปัญหาหนี้สินแบบครบวงจร ประกอบด้วย มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มาตรการฟื้นฟูอาชีพ มาตรการจ่ายดอกตัดต้น มาตรการจ่ายต้นปรับงวด เพื่อลดความกังวลใจในเรื่องหนี้ การให้คำปรึกษาด้านการจัดการหนี้ ทั้งในและนอกระบบการสนับสนุนให้ลูกค้าบริหารจัดการหนี้ ผ่านแนวทาง “มีน้อยจ่ายน้อย มีมากจ่ายมาก” พร้อมสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ที่ชำระหนี้ โดยคืนหรือลดอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

“ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มีกำลังใจในการแก้ไขปัญหาหนี้ตนเอง ควบคู่กับการเติมสินเชื่อใหม่ ภายใต้อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายและการลงทุน อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน” นายฉัตรชัย กล่าว

Back to top button