บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกกองทุนผสมใหม่เตรียมเปิดขาย IPO ระหว่างวันที่ 17-26 ต.ค.นี้


นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บรษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนเปิดตัวกองทุนใหม่ คือ กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (LHPROP-INFRA) ซึ่งเป็นกองทุนผสม ที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และตราสารหนี้ในประเทศไทย

โดยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ตั้งแต่ 0-100 ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ทาง บริษัทจะพิจารณาจากสภาวะตลาดในแต่ละช่วง เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุน โดยจะเปิดขายหน่วยลงทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) กอง LHPROP-INFRA ตั้งแต่วันที่ 17-26 ตุลาคม 2559 นี้

ทั้งนี้ บริษัทประเมินทิศทางการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจะยังคงมีความผันผวนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อการกำหนดนโยบายการบริหารประเทศของอเมริกาที่มีผลกระทบกับตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลก

ขณะเดียวกันการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนและกลางเดือนธันวาคมนี้ยังคงประเด็นที่ต้องจับตา แต่ บริษัทคาดว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างช้า ๆ เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯมากนัก

โดยจากความเสี่ยงในตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก การลงทุน REIT ในต่างประเทศ โดยเฉพาะ REIT ในแถบเอเชียจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สม่ำเสมอ โดยมีประเทศที่น่าสนใจเข้าไปลงทุน อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน เนื่องจากอัตราค่าเช่าและราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าประเภทต่างๆ เช่น โครงการอาคารสำนักงาน โรงแรม รีเทล ฯลฯ ยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งหากจับจังหวะการลงทุนได้อย่างถูกต้องก็มีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนเปิดตัวกองทุนที่จะเข้าลงทุน REIT ในเอเชียภายในปีนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศ หลังจากกองทุน LHTPROP และ LHPROP-I ที่มีนโยบายลงทุนในพร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ และ REIT ได้รับการตอบรับที่ดี แต่ บริษัทยังไม่มีนโยบายขยายขนาดกองทุนเพิ่มขึ้น จึงได้ออกกองทุนใหม่เพิ่มเติม

ด้าน นางจันทนา กาญจนาคม กรรมการผู้อำนวยการของบลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิดเผยว่า บริษัทสามารถสร้างผลงานในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท สะท้อนจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการมีมูลค่า NAV ทั้งสิ้น 61,739.91 ล้านบาท

โดย ล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประเมินผลการดำเนินงานกองทุน เพื่อวิเคราะห์และจัดอันดับกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัทโดยกองทุนที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานนั้น ส่วนใหญ่จะได้รับการจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อาทิ กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้รับการจัดอันดับสูงสุด คือ 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ ส่วนกองทุนเปิด แอล เอช โกรท กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ ได้รับการจัดอันดับ 4 ดาว  และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและชนิดสะสมมูลค่า กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร ชนิดสะสมมูลค่า กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลกองทุนเปิด แอล เอช หุ้นปันผล ได้รับการจัดอันดับ 3 ดาว ซึ่งเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน

 

Back to top button