KTAMแนะทางเลือกลงทุนชูกองทุนChinaพร้อมเปิดขายKTFFE12อายุ6เดือน2.35%


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ ( CHINA ) เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจ และติดอันดับ1 ใน5 ของ กองทุนที่มีผลตอบแทนดีที่สุด นับตั้งแต่ต้นปี 2558 เนื่องจาก กองทุนนี้เข้าไปลงทุนในกองทุนรวมหลัก W.I.S.E -CSI 300 China Tracker ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี CSI 300 โดยกระจายการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และซื้อขายสกุลเงินหยวน ( A-Share)

ฝ่ายวิจัย ของบลจ. กรุงไทย รายงานว่า จีนมีการผ่อนคลายนโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อเรียกความเชื่อมั่น โดยธนาคารกลางจีนได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ1 ปี ลง 0.25% เหลือ5.35% ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินในเศรษฐกิจลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มบริษัทที่มีสัดส่วนการกู้ยืมในระดับที่สูง นอกจากนี้ ธนาคารกลางจีน ยังได้ปรับลดอัตราส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ลง เหลือ 19.5% เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในระบบธนาคารให้มากขึ้น และผ่อนคลายนโยบายการคลังเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยตั้งเป้าที่จะขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้นเป็น2.3% ของ GDP และคาดว่าในปีนี้ GDP จะขยายตัวประมาณ7%

นอกจากนี้ คาดว่าในปีนี้สภาพคล่องจะไหลเข้ามาในจีนมากขึ้น จากปัญหา Shadow Banking ด้วยการระดมเงินทุนผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือ Wealth Management Product (WMP) ซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ เงินที่ได้จากการระดมทุนผ่าน WMP จะนำไปลงทุนในภาคส่วนต่างๆในระบบเศรษฐกิจ และในภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนสร้างผลตอบแทนได้ในระดับที่ดี โดยในปี 2014 ให้ผลตอบแทนถึง52.87% และในปี 2015 YTD (นับตั้งแต่ต้นปีถึง27 มีนาคม 2558) ยังให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง อยู่ที่ 14.11%

Valuation ในหุ้นจีนยังถูก และมีการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน มี P/E ที่ 14.1 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำ เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆ ในภูมิภาค ขณะที่กำไรของบริษัทจะสามารถเติบโตในระดับที่สูง ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่ากำไรต่อหุ้นในปี 2015 จะเติบโตได้23%

นักลงทุนที่สนใจกระจายการลงทุน กองทุนChina นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ และเป็นกองทุนเดียวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ลงทุนในหุ้นจีน A-Share โดยผลตอบแทนของกองทุน China ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 46.40 % ยอนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 66.23% และ YTD อยู่ที่ 18.65% โดยเกณฑ์มาตราฐาน AIMC ซึ่งคำนวณจากผลตอบแทนของกองทุน W.I.S.E – CSI 300 China Tracker ย้อนหลัง6 เดือน อยู่ที่ 47.23 % ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 68.87% และ YTD อยู่ที่ 19.26%

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์ 12 (KTFFE12) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2558 อายุ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภท เงินฝากประจำ Turkiye Garanti Bankasi AS , เงินฝากประจำ Bank of China , MTN ออกโดย Banco ABC (Brasil ) และ MTN ออกโดย Banco BTG Pactual S.A. ในสัดส่วน 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในตั๋วแลกเงิน บมจ.บัตรกรุงไทย ผลตอบแทนประมาณ 2.35% ต่อปี ไม่เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย

Back to top button