บลจ.ธนชาตแนะลงทุน 2 กองบอนด์เสนอขายพร้อมกันวันนี้-23 เมษายน


นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า จากการเปิดเผยข้อมูลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ระบุว่าตลาดตราสารหนี้ไทยในไตรมาสแรกมียอดการลงทุนเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน ประกอบกับนโยบายการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.75% ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งตัวเลขการส่งออกที่ไม่สามารถขยายตัวได้ตามคาด ส่งผลให้สภาวการณ์เศรษฐกิจของไทยยังต้องเฝ้าจับตามอง ในจังหวะที่เศรษฐกิจภาพรวมยังชะลอตัว บริษัทจึงออกกองทุนตราสารหนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ไม่มากนัก

โดยขณะนี้ บลจ.ธนชาต ได้เปิดขาย 2 กองทุนคือ กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศอายุ 6 เดือน (T-FixFIF6M4AI) ผลตอบแทนประมาณ 2.45% โดยเป็นกองทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยเท่านั้น (AI Fund) และกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ อายุ 2 ปี 3 เดือน (T-Fixed2YR4) ผลตอบแทนประมาณ 3% ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนมาโดยตลอด กำหนดเสนอขายระหว่างวันนี้ ถึง 23 เมษายน 2558

สำหรับตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือนที่จะเข้าไปลงทุน คือ เงินฝากจีน 5% เงินฝากในตุรกี 23% และหุ้นระยะสั้นในตุรกีอีก 72% มีค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ 0.2130% กองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน โดยผู้ลงทุนต้องลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท ส่วนกองทุนตราสารหนี้ 2 ปี จะลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยระหว่างอายุกองทุน บริษัทอาจรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redeem) ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง

Back to top button