ครม. ถอนร่าง “พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ” สั่งทบทวนให้สอดคล้องแผนปฏิรูปปท.

ครม. ถอนร่าง "พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการฯ" สั่งทบทวนให้สอดคล้องแผนปฏิรูปรูปประเทศ


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับที่.. พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำกลับไปพิจารณาทบทวนให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น และรับข้อสังเกตจากองค์กรต่างๆ อาทิ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ไปพิจารณา

Back to top button