ครม.ยกเลิก กม.นำเข้า “เครื่องผลิตเทป-ซีดี” ชี้มี “พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์” คุ้มครอง

ครม.มีมติยกเลิกกฎหมาย “นำเข้าเครื่องผลิตเทป-ซีดี” เนื่องจากมี พ.ร.บ.ละเมิดลิขสิทธิ์ คุ้มครองอยู่แล้ว


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 96) พ.ศ. 2536 ที่กำหนดให้เครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดี เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ซึ่งปัจจุบันไม่มีการนำเข้าสินค้าเครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวแล้ว อีกทั้งรูปแบบการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการละเมิดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

อย่างไรก็ตาม การยกเลิกประกาศดังกล่าว จะไม่ส่งผลให้การป้องกันปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ด้อยประสิทธิภาพลง เนื่องจากเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถใช้กลไกตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการเอาผิดกับผู้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ รวมถึงยังมีกลไกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการระงับการส่งผลให้แพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้

“การปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

Back to top button