ตลท. ขยายเวลา GLOCON ติด Cash Balance ยาวถึง 12 ก.ค.นี้

ตลท. ขยายเวลา GLOCON และ GLOCON-W4 เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance เริ่มวันที่ 22 มิ.ย. 2564 สิ้นสุดวันที่ 12 ก.ค. 2564


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ GLOCON-W4 ขยายเวลาเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance เริ่มวันที่ 22 มิ.ย. 2564 สิ้นสุดวันที่ 12 ก.ค. 2564

Back to top button