“กรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย” ลาออกกรรมการ UNIQ หลังเกษียณอายุ มีผลวันนี้

“กรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย” ลาออกจากการเป็นพนักงานและกรรมการบริษัท UNIQ หลังเกษียณอายุ มีผลวันนี้ (21 มิ.ย.)


บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ ระบุว่า นางสาวกรภัทร์ สุวิวัฒน์ธนชัย ได้แจ้งลาออกจากการเป็นพนักงานและกรรมการบริษัท เนื่องจากเกษียณอายุ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป

Back to top button