“นพชัย วีระมาน” เก็บหุ้น KOOL เพิ่ม 8.58% หนุนถือเกิน 20%

“นพชัย วีระมาน” เข้าเก็บหุ้น KOOL เพิ่มอีก 8.58% ดันสัดส่วนถือแตะ 20.86%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KOOL โดย นายนพชัย วีระมาน ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 8.58% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 20.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button