SUN ยิ้มรับเงินบาทอ่อน หนุนรายได้พุ่ง มั่นใจทั้งปี 64 โตเข้าเป้า 10-15%

SUN ยิ้มรับค่าเงินบาทอ่อน หนุนรายได้พุ่ง พร้อมเดินเครื่องผลิตอาหารสำเร็จรูป มั่นใจ! ครึ่งปีหลังโตเข้าเป้าแตะ 15%


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงที่ระดับ 31.95-32.00 บาทต่อดอลลาร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) ส่งผลให้บริษัทได้รับผลประโยชน์จากการขายสินค้าส่งออกได้ในราคาที่สูงขึ้น แม้จะมีปัจจัยการผลิต เช่น กระป๋อง ที่ได้รับผลกระทบจากราคาเหล็กสูงขึ้น แต่บริษัทยังสามารถบริหารจัดการลดต้นทุนในส่วนอื่นๆ ได้ดี รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ในต่างประเทศ ที่มีออเดอร์สินค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ฐานะการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมในการแข่งขัน และเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจอย่างก้าวกระโดด

โดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564 ส่งสัญญาณดี จากสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขี้น ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าช่วยหนุนผลการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามบริษัทยังเดินหน้าธุรกิจตามแผนในปี 2564 โดยบริษัทยังคงสัดส่วนตลาดต่างประเทศกว่า 80% ของการขายทั้งหมด ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าประเทศที่นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานที่มีความต้องการสินค้าสูง อาทิ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และ กลุ่มทวีปยุโรป เป็นต้น

ทั้งนี้ ประกอบกับภาวะตลาดของธุรกิจส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นจากอานิสงส์ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง รวมถึงปัจจุบันที่เป็นช่วงฤดูกาล High Season จึงส่งผลให้สามารถรับวัตถุดิบและขยายการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพหรือเต็มกําลังการผลิต (Capacity) โดยมีกำลังการผลิตรวม 218,000 ตันต่อปี คาดการณ์ว่าในปี 2564 ผลประกอบการจะโตตามเป้าที่วางไว้ 10-15% ต่อปี

อย่างไรก็ตามนอกจากการผลิตสินค้าข้าวโพดหวานที่เป็นธุรกิจหลักแล้ว บริษัทยังคงเร่งดำเนินการสร้างการเติบโตของธุรกิจให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงใหม่ ด้วยการรุกธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ โดยโครงการอาคารผลิตขนาดเล็กสำหรับสินค้าพร้อมรับประทาน พื้นที่ขนาด 1,440 ตารางเมตร ที่ใช้งบประมาณลงทุน 34 ล้านบาท สามารถรองรับกำลังการผลิต ได้ 50,000-70,000 ชิ้นต่อวัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกำลังการผลิตจากเดิมที่มี 30,000-40,000 ชิ้นต่อวันให้เพิ่มขึ้น และสามารถรองรับคำสั่งซื้อสินค้าพร้อมรับประทานได้ถึง 70,000-100,000 ชิ้นต่อวัน

โดยปัจจุบันมี 8 ไอเทม ได้แก่ ข้าวโพดหวาน มันหวานญี่ปุ่นเผา มันหวานญี่ปุ่นสีม่วงเผา มันหวานญี่ปุ่นสีส้มเผา ถั่วลายเสือ ธัญพืชรวม ซุปข้าวโพด และข้าวต้มมัด ที่มียอดออเดอร์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเตรียมพร้อมพัฒนาสินค้าพร้อมรับประทานรายการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานวิจัยและพัฒนาสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชผลทางการเกษตร โดยนำมาผลิตเป็นสินค้าพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยคาดการณ์ว่าในปีระยะ 3-5 ปี สินค้าพร้อมรับประทานจะเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ ที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความมั่นคงของรายได้ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

Back to top button