AAV รอประเมิน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” อีกครั้ง ก่อนเคาะเพิ่มเที่ยวบินครึ่งหลังก.ค.

AAV รอประเมินสถานการณ์ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ” ก่อนพิจารณาเพิ่มเที่ยวบินภูเก็ตครึ่งหลังก.ค.64 รองรับแนวโน้มปริมาณการเดินทางเพิ่มขึ้น


นายกฤษ พัฒนสาร ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สายการบินไทยแอร์เอเชียหรือบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV เปิดเผยว่า การเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในวันที่ 1 ก.ค. 64 นั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำร่องเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้มาตรการควบคุมด้านสุขอนามัยซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้สายการบินแอร์เอเชียมีการวางแผนในการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศขาเข้าและขาออกจังหวัดภูเก็ตให้สอดคล้องกับปริมาณการเดินทางที่อาจมีแนวโน้มมากขึ้น

“ในครึ่งเดือนแรกของกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงเริ่มของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เราจะเปิดให้บริการเส้นทางบินเข้าและออกดอนเมือง-ภูเก็ต 3 เที่ยวบินต่อวัน และสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เพื่อรองรับการเดินทางภายในประเทศสู่ภูเก็ตก่อน หลังจากนั้นจึงจะพิจารณาเพิ่มเที่ยวบินในครึ่งเดือนหลังกรกฎาคม และตั้งเป้าบินข้ามภาคเข้าสู่ภูเก็ตในเดือนต่อๆไป” นายกฤษกล่าว

ทั้งนี้สายการบินแอร์เอเชียทำงานใกล้ชิดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างๆมาตลอดในการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวเดินทางที่จะกลับมาอีกครั้ง โดยในวันที่ 1 ก.ค.64 นี้ คณะหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมกว่า 120 คน รวมถึงสื่อมวลชนได้เดินทางสู่ภูเก็ตด้วยเที่ยวบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย FD 3025 ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการร่วมกันสนับสนุนและหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมั่นใจแบบได้มาตรฐาน ตั้งแต่การเดินทางผ่านท่าอากาศยาน สายการบิน โรงแรมที่พัก และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเต็มความสามารถ

Back to top button