“วิรัช รุ่งโรจน์สารทิศ” ลาออกบอร์ด UNIQ หลังเกษียณอายุ มีผลวันนี้

"วิรัช รุ่งโรจน์สารทิศ" ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ UNIQ หลังเกษียณอายุ มีผล 1 ก.ค.64 เป็นต้นไป


บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยขอแจ้งให้ทราบว่า นายวิรัช รุ่งโรจน์สารทิศ ได้แจ้งลาออกจากการเป็นพนักงานและกรรมการบริษัทเนื่องจากเกษียณอายุ โดยการลาออกมีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

Back to top button