โบรกฯ เล็ง 6 หุ้นเสี่ยงติด Cash Balance เริ่ม 5 ก.ค.นี้

“บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)-บล.ทิสโก้” คาด 6 หุ้น INGRS,NEX,NEX-W2,INOX,WINMED,TM เสี่ยงใช้เกณฑ์ Cash Balance เริ่ม 5 ก.ค.64


บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบล.ทิสโก้ คาดว่า บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ INGRS, บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ NEX-W2, บริษัท  โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ INOX, บริษัท  วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED และบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เป็นหลักทรัพย์ที่จะเข้าข่าย Turnover List สัปดาห์สิ้นสุด 1 กรกฎาคม 2564 มีโอกาสใช้เกณฑ์ให้สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ (Cash Balance) โดยคาดว่าจะเริ่มวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

Back to top button