“หมอนิธิ” แย้ม “ซิโนฟาร์ม” ล็อต 2 ถึงไทย 1 ล้านโดส 4 ก.ค.นี้

"หมอนิธิ" แย้ม "ซิโนฟาร์ม" ล็อต 2 ถึงไทย 1 ล้านโดส 4 กรกฎาคมนี้ รวมจีนจัดส่งวัคซีนถึงไทยแล้ว 11.5 ล้านโดส


นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตที่ 2 อีก 1 ล้านโดสจะมาถึงประเทศไทยอีก 2 วัน ด้านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ระบุว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชุดใหม่ของประเทศจีน จำนวน 1 ล้านโดส ส่งถึงกรุงเทพมหานครฯ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้จีนได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประเทศไทยแล้วจำนวน 13 ชุด รวมทั้งสิ้น 11.5 ล้านโดส

Back to top button