BANPU เล็งนำเงินเพิ่มทุน 3.17 หมื่นลบ. ลุยพลังงานสะอาด – เหมืองแร่นิคเกิลต่อยอด EV

BANPU เล็งนำเงินเพิ่มทุน 3.17 หมื่นลบ. รองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด ตั้งเป้าปี 68 มีกำลังผลิตรวม 6,100 MW


 นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า บริษัทฯมีแผนนำเงินที่จะได้จากการเพิ่มทุนประมาณ 3.17 หมื่นล้านบาท ไปรองรับการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐฯ จีน เวียดนาม และญี่ปุ่น 

โดยมีเป้าหมายผลักดันสัดส่วนรายได้ธุรกิจพลังงานสะอาดเติบโตมากกว่า 50% และมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 6,100 เมกะวัตต์ในปี 2568 ซึ่งจะมาจากโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป กำลังการผลิต 4,500 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กำลังการผลิต 1,600 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, โรงไฟฟ้าพลังงานลม, แบตเตอรี่, Pumped Hydro Energy Storage, โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ และการพัฒนาโซลูชันด้านพลังงาน (Energy Solutions) เป็นต้น

สำหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด (Greener Portfolio) ในประเทศออสเตรเลีย กลุ่มบริษัทฯได้จัดตั้ง บริษัท Banpu Energy Australia เพื่อดำเนินงานโดยจะมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ โครงการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Decarbonization Projects) การพัฒนาโซลูชันด้านพลังงาน (Energy Solutions) และการบริหารจัดการพอร์ตฟอลิโอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด (Portfolio Optimization)  

ทั้งนี้ล่าสุดได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบอริล (Beryl หรือ BSF) กำลังการผลิต 110.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มานิลดรา (Manildra หรือ MSF) กำลังการผลิต 55.9 เมกะวัตต์ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์  

นอกจากนี้โครงการปั๊ม ไฮโดร เอ็นเนอจี สตอเรจ  (Pump Hydro Energy Storage Project) ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีและการวิจัยชั้นนำของโลก ที่ทางบริษัทฯได้รับเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่งจากสำนักงานพลังงานทดแทนแห่งออสเตรเลีย (ARENA) และรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการพลังงานน้ำที่สามารถกักเก็บไว้ที่เหมืองใต้ดินในบริเวณที่ทำเหมืองเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อสร้างพลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนต่ำจ่ายให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก ซึ่งคาดว่าจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 600 เมกะวัตต์ โดยการจัดหาพลังงานหมุนเวียนผ่านนวัตกรรมในโครงการนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะต่อยอดระบบนิเวศด้านพลังงานของบริษัทฯให้ก้าวสู่เป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 6,100 เมกะวัตต์ภายในปี 2568

ขณะเดียวกันบริษัทฯยังสนใจศึกษาธุรกิจเหมืองแร่นิคเกิลที่ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Tech Minerals) ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้า(EV) เนื่องจากบริษัทฯมีฐานการผลิตเหมืองถ่านหินอยู่แล้วและออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสินแร่แห่งอนาคตอยู่มากเช่นเดียวกัน

“บ้านปูยังคงมุ่งมั่นเดินตามกลยุทธ์แผน 5 ปี ต่อยอด Greener & Smarter ขยายพอร์ตพลังงานสะอาด ด้วยแนวทางที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีธุรกิจแบบ Never Normal ในปัจจุบัน และสอดรับกับเทรนด์พลังงานโลก เดินหน้าเปลี่ยนผ่านองค์กรในทุกประเทศที่บ้านปูดำเนินธุรกิจ นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจพลังงาน (Banpu Ecosystem) เพื่อส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืนภายใต้จุดยืน อนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน หรือ Smarter Energy for Sustainability ต่อไป” นางสมฤดีกล่าว

อย่างไรก็ตามบริษัทฯก็มองโอกาสเพิ่มการลงทุนพลังงานสะอาดในประเทศไทยด้วย ซึ่งหากมีโอกาส BANPU มีความพร้อมอย่างมาก ส่วนด้านแผนการดำเนินงานของธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ จากนี้บริษัทฯจะไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม โดยคาดสัดส่วนรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจะปรับตัวลดลงน้อยกว่า 50% ในปี 2568 

สำหรับการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯกำหนดให้วันที่ 17 ส.ค. 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนระหว่างวันที่ 6 – 17 ก.ย. 2564 ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนให้บริษัทฯ สามารถเติบโตตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่จะมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้น   

อนึ่งบริษัทฯ มีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด แบ่งเป็นอายุ 3,5,10 ปี วงเงินรวม 7,000-10,000 ล้านบาทในเดือนส.ค.นี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดอายุ (รีไฟแนนซ์) และรองรับการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจพลังงานสะอาด  

Back to top button