MJD ประสานรพ.จอง MODERNA ฉีดพนง.-ลูกบ้าน เสริมเกราะป้องกัน “โควิด-19”

MJD เดินหน้าเปิดช่องทางจัดหาวัคซีน “MODERNA” ให้พนักงาน-ครอบครัว-คู่ค้า-ลูกบ้าน เสริมเกราะป้องกันโควิด-19 ในทุกโครงการ


นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักซูรี กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมเจอร์ฯ ไม่เคยผ่อนมาตรการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิ์ในการเข้าถึงวัคซีนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้ประสานกับโรงพยาบาลชั้นนำเพื่อช่วยสำรองสิทธิ์การจัดหาวัคซีนทางเลือก “Moderna” สำหรับฉีดให้กับพนักงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องให้บริการและพบเจอกับลูกค้า และเจ้าหน้าที่ของเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ทุกคนที่ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เรียบร้อยแล้วจะติดเข็มกลัด “I AM VACCINATED” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ สร้างความอุ่นใจให้กับลูกบ้านและผู้มาเยี่ยมชมโครงการทุกคน

“นอกจากนี้ บริษัทฯ เดินหน้าในการดูแลขยายขอบเขตครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน และผู้อยู่อาศัยร่วมกับพนักงาน รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคู่ค้าและลูกบ้านโครงการเมเจอร์ฯ ด้วยการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna เพื่อรับบริการที่โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เพราะการรับวัคซีนที่มีคุณภาพจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเสริมความมั่นใจในความปลอดภัยของทุกพื้นที่โครงการ พร้อมสร้างพลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” นางสาวเพชรลดา กล่าว

โดย MJD เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซูรี มีธุรกิจหลักในเครืออยู่ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย 2.กลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น ออฟฟิศและโรงแรม 3.กลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ มีวิสัยทัศน์ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโครงการระดับลักซูรีที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

Back to top button