โบรกฯ เคาะ 5 หุ้นเสี่ยงติด Cash Balance เริ่ม 12 ก.ค.นี้

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)-บล.ทิสโก้ เคาะ 5 หุ้น SITHAI,SSP-W2,VPO,SECURE,SALEE เสี่ยงติด Cash Balance เริ่ม 12 ก.ค.นี้


บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบล.ทิสโก้ คาดว่า บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์  จำกัด (มหาชน) หรือ SITHAI, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ SSP-W2, บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ VPO

รวมถึงบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE และบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ SALEE เป็นหลักทรัพย์ที่จะเข้าข่าย Turnover List สัปดาห์สิ้นสุด 8 กรกฎาคม 2564 มีโอกาสใช้เกณฑ์ให้สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ (Cash Balance) โดยคาดว่าจะเริ่มวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

Back to top button