RS มอบ “น้ำดื่ม – ผ้าห่ม” ศูนย์พักคอย “จตุจักร” รองรับผู้ป่วยโควิด-19

RS มอบ “น้ำดื่ม - ผ้าห่ม” ให้ศูนย์พักคอยเขตจตุจักรรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชนที่รอเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล


บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โดยการส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 21,600 ขวด และผ้าห่มจำนวน 200 ผืน ให้กับศูนย์พักคอยของสำนักเขตจตุจักร ซึ่งได้แก่ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ และศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยทั้ง 2 ศูนย์ฯ สามารถรองรับผู้ป่วยโควิดสีเขียวรอส่งต่อได้มากถึง 300 เตียง  

อีกทั้งการร่วมมือกับสำนักงานเขตจตุจักรในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนความพร้อมของศูนย์พักคอย ในการลดการติดเชื้อของผู้ป่วยโควิด-19 ภายในครอบครัวที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดต่อไปในชุมชนหรือในที่ทำงานได้ และยังเป็นการสานต่อโครงการเพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างองค์กรและชุมชนเป็นไปตามพันธกิจหลัก นั่นคือการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและช่วยเติมเต็มความสุขให้กับผู้คนที่จะช่วยยกระดับให้สังคมรวมถึงผู้คนยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตามหากมีผู้สนใจติดตามข่าวสารสามารถดูความเคลื่อนไหวต่างๆของ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ที่ www.rs.co.th และ https://www.facebook.com/RSGROUPOFFICIAL

Back to top button