TISCO ผุดแคมเปญ “คืนรถจบหนี้” อุ้มลูกค้าฝ่าโควิด เริ่ม 13 – 30 ก.ย.64 

TISCO ผุดโครงการ "คืนรถจบหนี้" บรรเทาลูกค้ากระทบโควิดซึ่งธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือ “ยกหนี้ให้” ภายใต้เงื่อนไขมีสถานะไม่ค้างชำระเกิน 90 วัน ก่อนวันที่ 1 มี.ค.63 เริ่มลงทะเบียน 13 – 30 ก.ย.64 


นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจึงได้จัดตั้งโครงการพิเศษ “คืนรถจบหนี้” เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อและลูกค้าจำนำทะเบียนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

โดยการเร่งเข้าไปช่วยเหลือในกลุ่มที่ไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดต่อไปได้มีทางเลือกในการคืนรถ โดยที่ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือ “ยกหนี้ให้” ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด กล่าวคือหากมีส่วนต่างผลขาดทุนจากการขายรถและธนาคารจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม พร้อมระบุสถานะเป็นลูกค้า “ปิดบัญชี” และหากผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้แล้ว ในอนาคตยังมีโอกาสกลับมาทำธุรกรรมขอสินเชื่อได้ใหม่ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมต่อไปได้

“การให้ความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารจะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบระดับเล็กน้อย ระดับปานกลาง และระดับรุนแรง โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบระดับเล็กน้อยถึงระดับปานกลาง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือจะอยู่ในรูปแบบของการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น การปรับลดค่างวด การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ เป็นต้น ส่วนในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ธนาคารจะยกระดับการให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการคืนรถจบหนี้ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้” นายเมธา กล่าว

ด้าน นายเดชพินันท์ สุทัศนทรวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย TISCO ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเงื่อนไขของมาตรการคืนรถจบหนี้ ว่าจะต้องเป็นลูกค้าตามสัญญาเช่าซื้อหรือจำนำทะเบียนรถยนต์ของธนาคารทิสโก ทั้งรถส่วนบุคคลและรถเพื่อการพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโควิด-19 และมีสถานะไม่ค้างชำระเกิน 90 วัน ก่อนวันที่ 1 มี.ค.2563

สำหรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละรายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 2564 โดยปกติแม้จะคืนรถให้กับสถาบันการเงินไปแล้ว อาจจะไม่ได้ทำให้ปัญหาจบลงในทันที เพราะหลังจากสถาบันการเงินนำรถไปประมูลขายทอดตลาด กรณีเกิดผลขาดทุนขึ้นก็ยังคงเป็นภาระของลูกหนี้ตามกฎหมายและหากลูกหนี้ไม่สามารถจัดการได้ก็อาจส่งผลเสียต่อประวัติทางการเงินต่อไป

“ดังนั้นธนาคารจึงตั้งใจเข้าไปให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มนี้จริงๆ ด้วยผ่านโครงการพิเศษ “คืนรถจบหนี้” ที่จะเน้นการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งถ้าลูกค้าผ่อนค่างวดไม่ไหวสามารถนำรถมาคืนได้เลย โดยหากอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดธนาคารจะยกหนี้ส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีการฟ้องร้อง และระบุสถานะเป็นปิดบัญชี ซึ่งถือได้ว่า “จบหนี้จริง” โดยไม่มีภาระหนี้ผูกพันในระยะยาว และทำให้ในอนาคตหากลูกค้ามีความจำเป็นทางการเงินก็มีโอกาสกลับมาขอสินเชื่อใหม่ได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีลูกค้าที่แสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการ รวมถึงที่ได้คืนรถให้แก่ธนาคารแล้วกว่า 400 ราย” นายเดชพินันท์ กล่าว

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.tisco.co.th รวมถึงติดตามข่าวสารผ่านช่องทางดังกล่าวและที่ Line @TISCO / Facebook Fanpage TISCO สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 026336000 หรือ 020806000

Back to top button