ครม. เคาะเก็บค่ามอเตอร์เวย์ “บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว” เริ่มต้น 10 บ.

ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับ “บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว” รถ 4 ล้อเริ่มต้น 10 บ. 6 ล้อ 16 บ. รถ 6 ล้อขึ้นไป 23 บ.


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว

โดยกำหนดให้เป็นทางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวง โดยโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้วนี้ มีรูปแบบเป็นการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ มีจุดเริ่มต้นโครงการในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสิ้นสุดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร รวมระยะทางประมาณ 26.914 กิโลเมตร มีขนาด 6 ช่องจราจร

สำหรับค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์มี ดังนี้ รถ 4 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท และค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2 บาท/กม. ส่วนรถ 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 3.20 บาท/กม. ขณะที่รถ 6 ล้อขึ้นไป ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 23 บาท  ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 4.60 บาท/กม. หากคำนวณแล้วมีเศษของค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทให้ปัดเศษออก แต่เกิน 5 บาทไม่ถึง 10 บาท ให้เรียกเก็บเศษนั้นเพียง 5 บาท

ทั้งนี้ ครม.เคยมีมติเมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 อนุมัติให้กรมทางหลวงดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ในส่วนของงานโยธาวงเงินค่าก่อสร้าง 19,700 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง และให้พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว

Back to top button