ด่วน! GPSC ควัก 1.5 หมื่นลบ. รุกถือหุ้น 42% ใน “โซลาร์อินเดีย” ใหญ่บึบเกือบ 4 พันเมกฯ

GPSC ควักเงิน 1.5 หมื่นลบ. รุกถือหุ้น 42% ใน “โซลาร์อินเดีย” ใหญ่บึบเกือบ 4 พันเมกฯ


นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าลงทุนในบริษัท Avaada Energy Private Limited (Avaada) สาธารณรัฐอินเดีย (อินเดีย) โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 41.6 ของทุนทั้งหมดของ Avaada คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 14,825 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

โดยบริษัท Avaada Energy Private Limited ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในอินเดีย โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ Central and State Government และลูกค้าเอกชน (Commercial & Industrial) รวมกำลังการผลิตไฟฟ้า (Committed capacity) ทั้งสิ้น 3,744 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วประมาณ 1,392 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวนประมาณ 2,352 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2564-2565

สำหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในการขยายกิจการด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ และช่วยต่อยอดความเชี่ยวชาญในการประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงความร่วมมือทางธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯในอนาคต

ทั้งนี้ Avaada มีเป้าหมายการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในอนาคต เช่นเดียวกับอินเดียที่มีการเติบโตของความต้องการไฟฟ้าสูง และภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนพลังงานสะอาด โดยมีเป้าหมายขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนจาก 73 กิกะวัตต์ในปัจจุบันให้เป็น 450 กิกะวัตต์ภายในปี พ.ศ. 2573 อินเดียจึงเป็นประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตอีกมากและเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายหลักในการขยายการลงทุนพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ

Back to top button