APCO ส่ง “ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง” ตีตลาดจีน ตั้งเป้ายอดใช้ 1 ล้านคน

APCO เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์ “ภูมิคุ้มกันบำบัดดูแลมะเร็ง” และป้องกันการติดเชื้อทั่วประเทศจีน พันธมิตรตั้งเป้าผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ล้านคน


ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO เจ้าของธุรกิจนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงามด้วยการวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายครบวงจร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา พันธมิตรจีนได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก APCO เพื่อทดลองนำเข้าประเทศ และสามารถนำเข้าโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด จึงได้เริ่มบรรจุผลิตภัณฑ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วภายในกรกฎาคมนี้

โดยพันธมิตรมีเป้าหมาย ให้ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ถึง 1 ล้านคน และเมื่อมีการสั่งซื้อจาก APCO เดือนละ 1 ตัน ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้า จะเริ่มเข้ามาเจราจาซื้อหุ้นจาก APCO ในสัญญาที่มีการลงนามไปแล้ว   ได้ระบุเงื่อนไขว่า เมื่อมีการสั่งซื้อถึง  3 ตันต่อเดือนแล้ว จะมีการร่วมพิจารณาให้ APCOเปิดโรงงานผลิตในประเทศจีน พร้อมทั้งให้ APCO มีส่วนร่วมในธุรกิจส่วนการรักษาด้วย

ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้วพันธมิตรจีนเคยนำผลิตภัณฑ์นี้ ไปสนับสนุนให้คณะแพทย์จากเมืองโฟซาน เกือบ 100 คนที่เดินทางไปช่วยแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในโรงพยาบาลที่เมืองอู่ฮั่น โดยทุกคนไม่มีการติดเชื้อเลย จึงได้มีเป้าหมายที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคในประเทศจีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อทุกชนิดรวมทั้งไวรัสด้วย

นอกจากนี้ พันธมิตรจากประเทศจีนที่เห็นถึงประสิทธิภาพ จึงได้นำผลิตภัณฑ์นี้ทดสอบกับผู้ป่วยมะเร็งเชิงคลินิก ผลการทดสอบปรากฏว่า ผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายที่ไม่รักษาแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วยเคมีและรังสีบำบัดลดผลข้างเคียงลงได้และมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และผู้ป่วยที่ผ่านการผ่าตัด เคมีบำบัดและรังสีบำบัดแล้วอยู่ในระหว่างการฟื้นฟู มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพันธมิตรจีนตั้งงบการทดสอบและการประชาสัมพันธ์ผลของการทดสอบ 10-20 ล้านหยวน เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วประเทศจีนได้ทราบและใช้ผลิตภัณฑ์

อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO ได้ช่วยผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยให้กลับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือเหมือนปกติ มาแล้วหลายพันราย ในระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=gst5EyiZMBA

Back to top button