อัพเดท! ไทยฉีดวัคซีนเพิ่ม 322,488 โดส ดันยอดสะสมกว่า 13 ล้านโดส

อัพเดท! ไทยฉีดวัคซีนวานนี้ (13 ก.ค.) เพิ่มอีก 322,488 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 289,175 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 33,313 ราย ดันยอดสะสม (28 ก.พ. - 13 ก.ค. 2564) 13,230,681 โดส


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 13 ก.ค.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 322,488 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 289,175 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 33,313 ราย

โดยจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 13 ก.ค. 2564) รวม 13,230,681 โดส ใน 77 จังหวัดจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม 9,888,124 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม 3,342,557 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

ทั้งนี้จากเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ได้ 100,000,000 โดส ภายในสิ้นปี 2564 พบว่าเหลือเวลาอีกประมาณ 171 วัน ดังนั้นจึงเหลือจำนวนวัคซีนที่ต้องฉีดให้ได้อีก 86,769,319 โดส จึงจะไปเป็นตามเป้าหมายฉีดวัคซีนที่ตั้งไว้

Back to top button