“เอกพันธ์ วนโกสุม” ขายวอร์แรนต์ KWM ให้ “กรวรรณ วนโกสุม” กว่า 21%

“เอกพันธ์ วนโกสุม” ผู้บริหาร KWM ขายวอร์แรนต์ให้ “กรวรรณ วนโกสุม” สัดส่วน 21.0714% หนุนถือ 22.2619%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายงานการจำหน่าย หลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM โดยนายเอกพันธ์ วนโกสุม ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 21.0714% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0.1944% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อีกทั้งก.ล.ต.ได้รับแบบรายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของ KWM  โดย นางสาวกรวรรณ วนโกสุม ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 21.0714% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 22.2619% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button