ศบค. สั่งตั้งด่านคุม “เข้า-ออก” พื้นที่สีแดงเข้ม

ศบค.สั่ง “ฝ่ายความมั่นคง” ตั้งด่านสกัดการเดินทางเข้า - ออกพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด พร้อมเช็ค 3 หลักฐานสำคัญ และขอความร่วมมือผู้ที่อยู่ในโซนนี้โปรดเดินทางให้น้อยที่สุด


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) สั่งฝ่ายความมั่นคงตั้งด่านสกัดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ทั้งบริเวณรอบชายขอบและระหว่างเส้นทางภายในพื้นที่เพื่อให้การเดินทางได้รับความสะดวกน้อยที่สุด โดยเจ้าหน้าที่ประจำด่านจะตรวจสอบ 3 หลักฐานกับผู้ที่เดินทางเข้า – ออก ได้แก่ หลักฐานการอนุญาตเดินทาง ผู้เดินทางต้องแจ้งข้อมูลในแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และจะต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ที่กำหนดไว้เพื่อรับ QR Code มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ด้วย พร้อมทั้งย้ำการขอร้องให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มเดินทางออกจากบ้านให้น้อยที่สุดให้เหลือเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

Back to top button