“ไทยสมายล์” ประกาศหยุดบินในปท.ชั่วคราว 21 ก.ค.-3 ส.ค.64

สายการบินไทยสมายล์ ประกาศยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.–3 ส.ค.64 และจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ค. บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด แจ้งว่า สายการบินไทยสมายล์ มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.–3 ส.ค.64 และจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการเคลื่อนย้ายประชาชนกลุ่มใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน ที่มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 21 ก.ค.–3 ส.ค.64 สายการบินไทยสมายล์ได้อำนวยความสะดวกดังนี้ 1.เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (Change Date or Re-route)  โดยต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และ 2. เก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป EMD มีอายุ 365 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ได้ที่ https://member.thaismileair.com/customerservice/refund

Back to top button