ครม.ปรับเงื่อนไข “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เพิ่มวงเงิน – ขยายเวลา ถึง 30 พ.ย.64

ครม.ปรับเพิ่มวงเงิน "ยิ่งใช้ยิ่งได้" เป็น 1 หมื่นบ./วัน พร้อมขยายเวลาถึง 30 พ.ย.64


นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ดังนี้

1.ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับการสนับสนุน e-Voucher จากเดิมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

2.เพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ ไม่เกิน 10,000 บาท/คน/วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยยังจำกัดวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ  e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน

3.ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จากเดิมที่ไม่เกิน 4 ล้านคน มาเป็นไม่เกิน 1.4 ล้านคน ทำให้กรอบวงเงินโครงการฯ ลดลงจาก 28,000 ล้านบาท เป็น 9,800 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 18,200 ล้านบาท

ด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มีการคาดการณ์ว่าจากการประกาศข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ของประเทศเปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 20.00 น. และเปิดให้เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าต้องปิดชั่วคราว จึงมีผลให้อาจจะมีผู้ใช้สิทธิน้อยลงจึงมีการปรับเปลี่ยนโครงการเพื่อความเหมาะสม

Back to top button