NOK ดีเดย์เปิดฐานบิน “อู่ตะเภา” 6 เส้นทาง 24 ก.ค.นี้

NOK ลุยเปิดฐานบิน “อู่ตะเภา” บริการ 6 เส้นทาง เชื่อมเหนือ – อีสาน – ใต้ รองรับผู้มีความจำเป็นในการเดินทาง เริ่ม 24 ก.ค.นี้บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดฐานการบินอู่ตะเภาที่ตั้งอยู่ใน จ.ระยองซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีคำสั่งระงับการบินเข้าออกพื้นที่สีแดงเข้ม ตั้งแต่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา

โดยเฟซบุ๊กของสายการบินนกแอร์ ระบุว่า นกแอร์เปิดฐานการบินอู่ตะเภาเพื่อเชื่อมเส้นทางเหนือ อีสาน ใต้ สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการเดินทาง ขนส่งอวัยวะ อุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งจะเริ่มเปิดทำการบินตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตารางบินอาจมีการเปลี่ยน โดยเปิดให้ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ www.nokair.com หรือโทร. 1318

ทั้งนี้สายการบินนกแอร์จะเปิดให้บริการเที่ยวบิน (ไป – กลับ) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ 1.เชียงใหม่ – อู่ตะเภา – เชียงใหม่ 2.อุบลราชธานี – อู่ตะเภา – อุบลราชธานี 3.นครศรีธรรมราช – อู่ตะเภา – นครศรีธรรมราช 4.อุดรธานี – อู่ตะเภา – อุดรธานี 5.สกลนคร – อู่ตะเภา – สกลนคร และ 6.ภูเก็ต – อู่ตะเภา – ภูเก็ต 

Back to top button