ตลท.จับ 3 หุ้นติด “แคชบาลานซ์” – ขยายเวลา WINMED – NCL

ตลท.จับ 3 หุ้นติด “แคชบาลานซ์” มี SOLAR, SST-W2, TMI, UPA เริ่ม 27 ก.ค. 64 – 3 ก.ย. 64 และได้ขยายเวลา 2 หุ้น มี  WINMED เริ่ม 27 ก.ค. 64 – 13 ส.ค. 64, NCL เริ่ม 27 ก.ค. 64 – 13 ส.ค. 64 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ประกาศหลักทรัพย์เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance จำนวน 3 บริษัท และ 1 วอแรนต์ ได้แก่ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 SST-W2, บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI, บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA โดยทั้งหมดมีผลเริ่ม 27 ก.ค. 64 – 3 ก.ย. 64 

อีกทั้งประกาศขยายช่วงดำเนินการบริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ที่ได้เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์กำกับการซื้อขาย ระดับ 1 Cash Balance โดยมีผลวันที่ 27 ก.ค. 64 – 13 ส.ค. 64 

พร้อมกันนี้ทาง ตลท.ได้ประกาศขยายช่วงดำเนินการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL ที่ได้เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 2 โดยมีผล 27 ก.ค. 64 – 13 ส.ค. 64 

 

 

Back to top button