จับตาหุ้น LOXLEY วิ่งรับ Q3 กำไรโป่ง-เงินสดสะพัด บุ๊ก “หวยออนไลน์” ล็อตแรก 1.6 พันลบ.

ลุ้นหุ้น LOXLEY เปิดบ่ายวิ่งแรง! รับไตรมาส 3/64 กำไรโป่ง - เงินสดสะพัด หลังบันทึก “หวยออนไลน์” ล็อตแรก 1.6 พันลบ. ในช่วง ส.ค.นี้


นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์ เลขานุการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) หรือ LOXLEY เปิดเผยว่า ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชำระเงิน 1,654,604,627.54 บาท ให้แก่ ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนถึง 10 เม.ย.2564 ต่อจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นร้อยละ 3 บวกเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 จนถึงวันชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน 60 วัน

โดยในวันที่ 22 ก.ค.2564 ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีมติชำระหนี้กรณีสัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากให้แก่ บริษัท ล็อกชเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด (ล็อกชเล่ย์ จีเท็ค) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่ LOXLEY ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวม 35% ดังนี้

  1. ชำระหนี้จำนวน 1,654,604,627.54 บาท ภายในเดือน ส.ค.64
  2. ชำระดอกเบี้ยจำนวน 444,745,338.27 บาท ภายในปีงบประมาณ 2565 โดยชำระงวดแรกภายในวันที่ 1 ต.ค.64 งวดที่สองภายในวันที่ 4 ม.ค.65 งวดที่สามภายในวันที่ 1 เม.ย.65 และงวดที่สี่ภายในวันที่ 1 ก.ค.65 โดยแบ่งจ่ายงวดละเท่า ๆ กัน โดยในวันนี้ คู่ความทั้งสองฝ่ายได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงและนำไปยื่นต่อสำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ จึงเป็นที่น่าจับตาว่าผลการดำเนินงานของ LOXLEY ในช่วงไตรมาส 3/64 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจากการบันทึกหนี้หวยออนไลน์ล็อตแรก 1.6 พันลบ. เข้ามาในช่วงเดือน ส.ค.64

โดยจากการสำรวจข้อมูลด้านผลการดำเนินงานของ LOXLEY พบว่าในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 1.45 หมื่นล้านบาท มีกำไรสุทธิ 67.09 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 บริษัทมีรายได้ 1.38 หมื่นล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 755.81 ล้านบาท ดังนั้นการบันทึกพิเศษจำนวน 1.6 พันล้านบาทในไตรมาส 3/64 นี้ จึงจะส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ซึ่งก็เป็นที่น่าจับตาว่าราคาหุ้น LOXLEY ที่คาดว่าจะปรับตัวขึ้นแรงตอบรับกับประเด็นข่าวดีในช่วงเปิดตลาดภาคบ่ายนี้

Back to top button