“สธ.ภูเก็ต” สั่งใช้ Bubble & Seal ปิดแคมป์ 1 เดือน หลังพบคนงานติดเชื้อ 13 คน

“สาธารณสุขภูเก็ต” สั่งปิดแคมป์คนงานระยะวลา 1 เดือน ปรับใช้กลยุทธ์แบบ Bubble & Seal เพื่อควบคุมโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อ 13 คน ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง


นายพีระพงษ์ ชีพเหล็ก สาธารณสุขอำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อ 13 คน จากผลการตรวจกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 27 คน ในแคมป์คนงานใกล้เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยแคมป์ดังกล่าวมีคนงานจำนวน 200 คน โดยทั้ง 13 รายเป็นผู้ป่วยในเกณฑ์สีเขียว

สำหรับการบริหารจัดการนั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ขอความร่วมมือเจ้าของผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการปิดแคมป์คนงานดังกล่าวแบบ กลยุทธ์ Bubble and Seal ควบคุมโรควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  เป็นต้นไป จนครบ 1เดือน  โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจะเข้าไปทำการตรวจหาเชื้อและแบ่งแยกโซน พื้นที่ภายในแคมป์ อาทิ การใช้ห้องน้ำ การคัดแยกขยะ การจำกัดขยะ และอื่นๆ

ด้านนพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กลยุทธ์ Bubble and Seal คือการใช้เกณฑ์ของการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงหากพบผู้ติดเชื้อ 10% จะเข้าสู่กระบวนการกลยุทธ์แบบ Bubble and Seal ในกรณีนี้พบผู้ติดเชื้อจากการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นบวก ประมาณ 40% จึงได้ตัดสินใจให้เข้าสู่กระบวนการ Bubble and Seal คือการบริหารจัดการโดยใช้มาตรการทางสังคมและมาตรการทางสาธารณสุขจัดการโควิด-19 ในแคมป์ เพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้หลุดออกมาสู่สังคมภายนอก เป้าหมายลดความเสี่ยงในที่ทำงานและที่อยู่อาศัย และลดความเสี่ยงของกลุ่มคนงาน เพื่อควบคุมโรคให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ในส่วนของผู้ติดเชื้อจะถูกกักตัวระหว่าง 14-28 วันเพื่อให้ปลอดภัยและหายจากโรคโควิด-19

ขณะที่สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ตวันที่ 27 กรกฎาคม 64 เวลา 18.30 น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในภูเก็ต 38 รายและผู้ติดเชื้อรายใหม่จาก Sandbox 2 ราย

Back to top button