ILINK คว้างาน “กฟภ.” สร้างสถานีไฟฟ้า มูลค่ารวม 532 ลบ.

ILINK เผยกลุ่ม "INTERLINK and AIT CONSORTIUM” คว้างานกฟภ. สร้าง 3 สถานีไฟฟ้า มูลค่ารวม 532 ลบ.


บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ระบุว่า บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ในนาม “กลุ่ม INTERLINK and AIT CONSORTIUM” ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 สถานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ C.CST. 040/2564 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่ารวม 531.70 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สำหรับการแบ่งสัดส่วนรายได้นั้น บริษัทฯ ได้รับมูลค่า 366.03 ล้านบาท ส่วน AIT ได้รับ 165.67 ล้านบาท

Back to top button