2 โบรกเล็ง 5 หุ้นเสี่ยงติด Cash Balance เริ่ม 2 ส.ค.64

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) - บล.ทิสโก้ คาด 5 หุ้น – 2 วอแรนต์ เสี่ยงติด Cash Balance เริ่มตั้งแต่ 2 ส.ค.64


บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ บล.ทิสโก้ คาดว่า บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KKC, บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น ครั้งที่ 2 หรือ MORE-W2, บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT, บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG, บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ ครั้งที่ 2 หรือ UREKA-W2 เป็นหลักทรัพย์ที่จะเข้าข่าย Turnover List สัปดาห์สิ้นสุด 29 กรกฎาคม 2564 มีโอกาสใช้เกณฑ์ให้สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ (Cash Balance) โดยคาดว่าจะเริ่มวันที่ 2 สิงหาคม 2564

Back to top button