III ยัน “แอร์เอเชีย” หยุดบินชั่วคราว ไม่กระทบ “แอร์เฟรท”

III ไม่หวั่น “ไทยแอร์เอเชีย” หยุดบินชั่วคราวตลอดเดือน ส.ค.นี้ มั่นใจขนส่งทางอากาศคล่องตัว! เนื่องจากเป็นการหยุดให้บริการในเฉพาะส่วนของผู้โดยสารในประเทศเท่านั้น


นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III เปิดเผยว่า ในส่วนของการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังจากที่สายการบินไทยแอร์เอเชียประกาศหยุดกิจการชั่วคราวในเดือน ส.ค.นี้ บริษัทฯยังคงเดินหน้าให้บริการในส่วนของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามปกติ แม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบให้สายการบินทั่วโลกงดให้บริการทุกเที่ยวบินมาตั้งแต่ต้นปี 2563 ซึ่งบริษัทฯขอยืนยันว่าการประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการหยุดให้บริการเฉพาะส่วนของผู้โดยสารในประเทศ ซึ่งทางบริษัทฯยังคงใช้บริการสายการบินพันธมิตร รวมทั้งไทยแอร์เอเชียเพื่อให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดีในฐานะพันธมิตรผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัทฯได้ร่วมมือกับไทยแอร์เอเชียปรับกลยุทธ์การดำเนินงานในส่วนของการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อทดแทนรายได้ในส่วนของผู้โดยสารให้กับสายการบินมาตั้งแต่ปี 2563 โดยเริ่มจากการให้บริการเช่าเหมาลำเพื่อขนส่งสินค้าโดยเฉพาะหรือ Charter Flight ในไตรมาสแรกของปี 2563

ทั้งนี้ต่อมาในไตรมาส 4/2563 บริษัทฯได้พัฒนาการให้บริการมาเป็น Cargo Flight ซึ่งบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเต็มรูปแบบที่มีการกำหนดเส้นทางและความถี่ชัดเจนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครอบคลุม 9  เส้นทาง ในประเทศจีน ฮ่องกง อินเดีย และมัลดีฟ สำหรับในอนาคตบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายเครือข่ายเส้นทางการให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นรายได้หลักให้กับสายการบินต่อไป

อีกทั้งจากการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯทั้งในส่วนของการบริหารธุรกิจปัจจุบันภายใต้วิกฤติ และการพัฒนาธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มการหารายได้ทดแทน การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้าลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคเพื่อบริหารความเสี่ยง และการจับมือพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างโดดเด่นทั้งการเติบโตของรายได้และผลกำไรในทุกกลุ่มธุรกิจหลักที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

รวมทั้งการเติบโตของส่วนแบ่งกำไร ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากผลประกอบการตั้งแต่ไตรมาส 3/2563 มาจนถึงไตรมาส 1/2564 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้บริษัทฯได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่และเป็นการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จากการเข้าลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องด้านโลจิสติกส์ต่างๆ  ทั้งในในประเทศและในระดับภูมิภาค ตั้งแต่บริษัทฯได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มบริษัท AROUND บริษัท SAL และบริษัท AOTGA การลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน ได้แก่ DGPS และ Coolchain รวมไปถึงและธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซ  ได้แก่ ShipSmile และ Makesend

โดยที่ผ่านมาบริษัทต่างๆ ดังกล่าวที่ III ได้เข้าร่วมลงทุน ต่างสามารถสร้างผลประกอบการได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน

 

Back to top button