ตลท.ขยายเวลา TEAM – DIMET พ่วงวอแรนต์ ติด “แคชบาลานซ์” ยาวถึง 25 ส.ค. 64

ตลท.จับ TEAM – DIMET พ่วง DIMET-W3 - DIMET-W4 ขยายช่วงเวลาติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 5 ส.ค. - 25 ส.ค. 64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขยายช่วงดำเนินการ บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TEAM เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 64 – 25 ส.ค. 64

อีกทั้งได้ประกาศขยายช่วงดำเนินการ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ DIMET และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (DIMET-W3) รวมทั้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (DIMET-W4) เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 2 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 64 – 25 ส.ค. 64

 

Back to top button