บอร์ด TOG ไฟเขียวขายหุ้น “เอ็มวิชั่นฯ” มาเลเซีย 33% ราว 2.48 ลบ.

บอร์ด TOG อนุมัติขายหุ้น บริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอ็ชดี ประเทศมาเลเซีย สัดส่วน 33% ให้กับMr.Chan Chee Min และ  Mr. Chin Hau Buiราว ราว 2.48 ล้านบาท เพื่อมุ่งเน้นบริหารธุรกิจหลัก  


บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทมีมติอนุมัติให้ขายหุ้นบริษัท เอ็มวิชั่น ออพติคอล อินดัสตรี้ เอสดีเอ็น บีเอ็ชดี ประเทศมาเลเซีย (MVision Malaysia) ให้แก่ Mr.Chan Chee Min รับซื้อไป 20% และ Mr. Chin Hau Bui รับซื้อไป 13% โดย TOG จะได้รับเงินสดจำนวน 316,800 ริงกิต หรือหากคิดเป็นเงินบาทราว 2,483,585 บาท เป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 93 (4/2563) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารศึกษารายละเอียดเพื่อทำรายการขาย MVision Malaysia อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและในประเทศมาเลเซีย ทำให้โครงการและการดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนดเดิมที่กำหนดเสร็จสิ้นการจำหน่ายการลงทุนไว้ภายในปี 2563 กลายเป็นภายในปี 2564

โดยคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่า การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดเล็กและพิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งดึงความสนใจออกจากการบริหารกิจการหลักหรือกลยุทธ์อื่นของบริษัทที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

ทั้งนี้ MVision มาเลเซีย ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตจัดจำหน่ายเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วรวม MYR 6,000,000 โดย TOG มีสัดส่วนการลงทุน จำนวน 33% หรือคิดเป็น MYR 1,980,000

 

Back to top button