“สภาพัฒน์” เผย GDP ไตรมาส 2 โต 7.5% ชี้ครึ่งปีแรกขยายตัว 2% จากฐานต่ำ-ส่งออกฟื้น

“สภาพัฒน์” เผย GDP ไตรมาส 2 โต 7.5% มาจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว 4.6% และการลงทุนรวมขยายตัว 8.1% โดยการลงทุนจากภาคเอกชนขยายตัว 9.2% และการลงทุนภาครัฐขยายตัว 5.6% ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัว 36.2% ส่งผลให้ครึ่งปีแรกขยายตัว 2% จากฐานต่ำ - ส่งออกฟื้น


นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แถลงการณ์ขยายตัวเศรษฐกิจไทย GDP ในไตรมาส 2/2564 ขยายตัว 7.50% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2563 และขยายตัว 0.40% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2564

โดยปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส 2/2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีก่อน มาจากการบริโภคภาคเอกชน ที่ขยายตัว 4.60% และการลงทุนรวมขยายตัว 8.10% โดยการลงทุนจากภาคเอกชนขยายตัว 9.20% และการลงทุนภาครัฐขยายตัว 5.60% ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัว 36.20%

ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจครึ่งปีแรกขยายตัวราว 2% จากฐานปีก่อนที่ต่ำผิดปกติ และมีการขยายตัวในบางสาขาสำคัญ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคส่งออกเป็นหลัก ส่วนภาคการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัว

 

 

Back to top button