TOA ส่ง “กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์” ตีตลาดเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

TOA ส่ง “กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์” มาตรฐาน มอก. โชว์คุณสมบัติเด่นเฉพาะตัวในการยึดเกาะระหว่างกระเบื้องกับพื้นผิวซีเมนต์ได้ดี ทนต่อสภาพแวดล้อม เหนียวแน่นทนทาน ตีตลาดเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งเป้า 3-5 ปีข้างหน้าครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 กลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง


นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา TOA ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  ไม่ได้เพียงเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่จะแข่งขันในปัจจุบันเท่านั้น แต่ TOA ยังมองถึงความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่มีรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไป และครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น จนนำมาสู่ความสำเร็จในวันนี้ ที่ TOA ได้ก้าวสู่ความเป็น Global Brand ด้วยสินค้าและบริการแบบครบวงจร (Total Solution) ขยายธุรกิจสู่กลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง เดินหน้าบุกส่วนแบ่งการตลาดที่มีในปัจจุบันมากกว่า 10%  ส่งผลให้ลูกค้ามีทางเลือกในสินค้า การบริการ และราคาที่หลากหลายมากขึ้น  และด้วยศักยภาพทางธุรกิจของ TOA โดยเชื่อมั่นว่าภายใน 3-5 ปีข้างหน้า TOA จะครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่น และศักยภาพทางธุรกิจในกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของ TOA ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสินค้า “กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์ (TOA Protile)” ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.2703-2559 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)  โดยผลการทดสอบแสดงถึงคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัวในการยึดเกาะระหว่างกระเบื้องกับพื้นผิวซีเมนต์ได้ดี มีระยะเวลาในการติดกระเบื้องที่เหมาะสม และทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี “เหนียวแน่น ทนทาน มาตรฐานเยอรมัน” เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดใหญ่สุด 60X60 ซม. ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ภายในเวลา 15 นาทีหลังจากการปู

โดยจากการพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการแบบครบวงจรที่ไม่หยุดนิ่ง  รวมถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่ลูกค้ามีความเชื่อมั่นต่อTOA มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง มั่นใจว่าจะช่วยผลักดันให้กลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของ TOA เติบโตครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ได้

Back to top button