SECURE ผนึก 4 โซลูชันชั้นนำ รองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

SECURE ผนึกรวมโซลูชันจาก 4 ผลิตภัณฑ์ชั้นนำให้เข้ากับโซลูชันใหม่ที่บริษัทฯร่วมพัฒนาภายใต้ชื่อ nForce PDPA Solution เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน


นายนักรบ เนียมนามธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE เผยว่า องค์กรจะต้องให้ความสำคัญในด้าน Consent Management, Access Management, Data Discovery, Data Security และ Data Privacy เพื่อให้พร้อมกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ทั้งหมดจะต้องทำงานสอดประสานกัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเดินหน้าควบคู่ไปกับการบริหารและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พันธมิตร หรือพนักงานขององค์กร เพราะหากข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล

ทั้งนี้ นอกจากบริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าปรับทางกฎหมายแล้ว บริษัทอาจเสื่อมเสียชื่อเสียงที่สั่งสมมายาวนานจนไม่อาจประเมินค่าได้อีกด้วย ดังนั้น nForce PDPA Solution จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมทุกส่วนสำคัญ และสามารถทำงานสอดประสานกันเป็นโซลูชันภาพใหญ่เพื่อให้องค์กรปฏิบัติตามที่ PDPA กำหนดได้ครบถ้วน

โดยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นเพียงการดูแลให้ข้อมูลปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังหมายถึง การกำหนดสิทธิ์ของผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) โดย BeyondTrust เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อใช้จัดการเรื่อง Access Management โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการยืนยันตัวตนของพนักงาน ตลอดจนสามารถบันทึกพฤติกรรมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานจะปฏิบัติตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดเก็บความยินยอม และการเปิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์จะจัดการข้อมูลของตนเองยื่นคำขอได้ผ่าน nForce UCP ซึ่งจะทำงานร่วมกับ BigID ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Data Discovery และ Data Classification สามารถค้นหาข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในส่วนต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่อยู่บน Cloud ทั้งยังสามารถหาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อรายงานให้พนักงานทราบทุกจุดที่ข้อมูลถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย โดยโซลูชันจาก Trend Micro สามารถช่วยป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ตั้งแต่ Gateway จนถึง Endpoint ด้วยเทคโนโลยี Cross-layered Detection and Response และหากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปให้ทางอีเมล Virtru คือผลิตภัณฑ์ที่เชี่ยวชาญในการทำ End to End Encryption จะทำการเข้ารหัสไฟล์ข้อมูลที่ถูกแนบไฟล์และอีเมลที่ถูกส่งไป เพื่อให้แน่ใจว่าระหว่างการส่งข้อมูลทางไซเบอร์ ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยจนกว่าจะไปถึงปลายทางซึ่งก็คือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตัวจริงเท่านั้น

“แน่นอนว่าโซลูชันทั้งหมดนี้จะช่วยให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยมีความพร้อมในการรองรับ PDPA แบบครบวงจรและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ผ่านการดูแลจากบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบที่โดดเด่น และความชำนาญในการจัดสรรโซลูชันคุณภาพระดับโลกให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กร และที่สำคัญบริษัทฯ มีการให้บริการหลังการขายสูงสุดถึง 24 ชั่วโมงตลอด 7 วัน พร้อมดูแลองค์กรไทยให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง นายนักรบ กล่าว

Back to top button