TTB กระโดดเข้ากลุ่ม “D-SIBs” สะท้อนความสำคัญต่อระบบศก.ประเทศ

TTB ถูกจัดเข้ากลุ่ม "D-SIBs" สะท้อนการเป็นธนาคารที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีพันธกิจหลักในการเดินหน้ายกระดับบริการ-ส่งมอบประสบการณ์ทางการเงิน เพื่อสร้างชีวิตทางการเงิน ที่ดีขึ้นให้กับคนไทย


นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB เปิดเผยว่า จากการผสานจุดแข็งของสองธนาคารรวมเป็น “ทีเอ็มบีธนชาต” โดยมีพันธกิจหลักในการเดินหน้ายกระดับบริการและส่งมอบประสบการณ์ทางการเงิน เพื่อสร้างชีวิตทางการเงิน (Financial Well-being) ที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ซึ่งจากความสำเร็จในการรวมกิจการได้อย่างสมบูรณ์ในครั้งนี้ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศให้ทีเอ็มบีธนชาตเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบในประเทศ (Domestic systemically Important bank: D-SIBs)

ทั้งนี้เนื่องจากประเมินแล้วว่าทีเอ็มบีธนชาตเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ มีธุรกรรมทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการเงินมาก รวมถึงเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่สำคัญต่อฐานลูกค้าจำนวนมาก ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของระบบการเงินและประเทศ

อีกทั้งที่ผ่านมาธนาคารให้ความสำคัญกับการเติบโตธุรกิจอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับอุตสาหกรรมธนาคารและระบบการเงินไทย ดังนั้น นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินมาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นได้จากระดับเงินกองทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและอยู่ที่ 19.60% ในปัจจุบัน ซึ่งสูงเป็นอันดับต้นๆ ของกลุ่มธนาคาร D-SIBs และสูงกว่าเกณฑ์ปัจจุบันที่ ธปท. กำหนดอัตราขั้นต่ำที่ 11.00% ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มตามมาตรการที่กำหนดในการกำกับดูแล D-SIBs ที่ 12.0%

นอกจากนี้การรวมเป็นหนึ่งเดียวของทีเอ็มบีธนชาตเพื่อเป็นธนาคารที่แข็งแกร่งขึ้น ยังได้เพิ่มศักยภาพให้ทีมงานสามารถทำงานได้เต็มกำลังมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่ประชาชนได้รับผลกระทบธนาคารก็พร้อมส่งต่อแนวคิดและโซลูชันทางการเงินเพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้ก้าวข้ามสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน

 

Back to top button