KKP ปันผลระหว่างกาล 0.75 บ. XD 8 ก.ย.64

KKP แจกปันผลระหว่างกาล 0.75 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 8 ก.ย.64 เคาะจ่าย 23 ก.ย.64


ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมปันผลระหว่างกาลจากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 เป็นเงินสด 0.75 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือ XD วันที่ 8 ก.ย. 64 และกำหนดจ่ายปันผล 23 ก.ย.64

Back to top button