BA ถูกแฮกเกอร์โจมตีไซเบอร์ เตือน “ลูกค้า” ระวังกลลวงฟิชชิ่ง

BA แจ้งโดนแฮกเกอร์โจมตีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ส่งผลให้มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและโดยไม่ได้รับอนุญาต ออกโรงเตือนลูกค้าระวังกลลวงฟิชชิ่ง แนะปกป้องบัญชีแบงก์-บัตรเครดิต ยันไม่มีนโยบายติดต่อขอข้อมูลบัตรเครดิต-ข้อมูลทางการเงิน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวผู้โดยสารควรดำเนินการตามกฎหมาย


บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 บริษัทถูกโจมตีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งส่งผลให้มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้เมื่อบริษัททราบเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้ร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้ดำเนินการตรวจสอบ และควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันที  ในขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนอย่างเร่งด่วนเพื่อระบุข้อมูลอาจได้รับความเสียหาย และผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัทให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้น บริษัทพบว่าอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเข้าถึงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับอนุญาต อาทิ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลหนังสือเดินทาง  ประวัติการเดินทาง ข้อมูลบัตรเครดิตบางส่วน และข้อมูลอาหารพิเศษของผู้โดยสาร

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และระบบความปลอดภัยด้านการบิน

ทั้งนี้บริษัทได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น บริษัทแนะนำให้ผู้โดยสารติดต่อไปยังธนาคาร หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต และดำเนินการตามคำแนะนำของหน่วยงานดังกล่าว และเปลี่ยนรหัสผ่านที่อาจได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด 

นอกจากนี้บริษัทขอให้ระมัดระวังกลโกงทางโทรศัพท์ รวมถึงอีเมลที่น่าสงสัยและมิชอบ เนื่องจากผู้โจมตีระบบอาจอ้างตนว่าเป็นสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อพยายามหลอกลวงในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (หรือที่เรียกกันว่า Phishing) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะติดต่อผู้โดยสารเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต และ/หรือ ข้อมูลทางการเงิน และหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวผู้โดยสารควรดำเนินการตามกฎหมาย

Back to top button