“ศักดิ์สยาม” เร่งศึกษา-ออกแบบ “รถไฟ EV” ผลักดันแผนทดลองวิ่งรถเร็วขึ้น 2 ปี

“ศักดิ์สยาม” รมว.คมนาคม เร่งศึกษา-ออกแบบ “รถไฟ EV” ผลักดันแผนเริ่มทดลองวิ่งรถเร็วขึ้น 2 ปีจากแผนเดิมปี 68 เป็นปี 66 พร้อมปรับรถจักรเก่าเป็นระบบ Battery Locomotive รวม 4 คัน เดินหน้าจัดหารถจักรสับเปลี่ยน 20 คันปี 67


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นประธานการประชุมผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะกรณีรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train ครั้งที่ 3  โดยที่ประชุมติดตามนโยบายของรมว.คมนาคม ที่เร่งรัดการผลักดันการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งสาธารณะ กรณีรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train ซึ่งจะมีการปรับปรุงแผนการนำรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวรถไฟ มาใช้ในประเทศให้เร็วขึ้นจากแผนเดิมปี 68 เป็นปี 66

ทั้งนี้ ในปี 64 จะดำเนินการศึกษาและออกแบบรถไฟ EV ที่เหมาะสมกับประเทศไทย จากนั้นในปี 65 จะเป็นการเตรียมการและดำเนินการดัดแปลงรถไฟ EV จากรถจักรเก่า และในปี 2566 ดำเนินการทดสอบรถไฟ EV ในศูนย์ทดสอบและทดลองวิ่งในเส้นทาง

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน นำรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า EV on Train มาใช้ในประเทศไทย โดยมีแผนครอบคลุมตั้งแต่ปี 64 จนถึงปี 76

โดยมีโครงการระยะสั้น ที่ทางกรมขนส่งทางราง (ขร.) ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์กรมหาชน) และสถาบันการศึกษา จะร่วมมือกันปรับปรุงรถจักรเก่า GEK หรือ Alsthom เป็นระบบ Battery Locomotive จำนวน 4 คัน ให้แล้วเสร็จในปี 2566 และโครงการจัดหารถจักรสับเปลี่ยน (Battery Shunting Locomotive) จำนวน 20 คัน ที่จะนำมาใช้งานภายในปี 2567

นอกจากนั้น นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ได้ให้ ขร. และ รฟท. จัดทำแผนการดำเนินการและขั้นตอนในการนำรถไฟ EV on Train มาใช้ในประเทศไทยให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดหาทุนในการดำเนินการ และให้ รฟท. ร่วมกับสถาบันการศึกษาทำการศึกษาวิจัยการนำรถไฟ EV on Train มาใช้สำหรับลากจูงขบวนรถไฟที่จะเข้ามาใช้สถานีกลางบางซื่อในระยะเร่งด่วน

ส่วนหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ให้ศึกษาความต้องการและการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาจพิจารณาการจัดสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการเดินรถ และส่วนที่เหลือสามารถนำมาจ่ายคืนไปยังระบบไฟฟ้า

Back to top button