ขนทัพ 12 หุ้นปันผล XD สัปดาห์หน้า! จับตา CPF-BCH-PTTGC นำทีม 

ขนทัพ 12 หุ้นปันผลขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงสัปดาห์หน้า (30 ส.ค. – 3 ก.ย.64) ! จับตา 3 หุ้นบลูชิพ CPF-BCH-PTTGC นำทีม 


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” สำรวจการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2564 (วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2564) มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่มีกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในช่วงสัปดาห์หน้า ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. – 3 ก.ย.2564 ทั้งงหมด 12 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย AH, AMR, AYUD, CPF, KISS, NSL, SNP, XO, BCH, MCS, PTTGC และ TAE

หลักทรัพย์ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล (บาท) ราคาหุ้น 27 ส.ค.64 (บาท) อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
AH 30 ส.ค. 64 14 ก.ย. 64 0.47 22.90 2.05
AMR 30 ส.ค. 64 15 ก.ย. 64 0.08 6.85 1.17
AYUD 30 ส.ค. 64 10 ก.ย. 64 0.77 38.75 1.99
CPF 30 ส.ค. 64 10 ก.ย. 64 0.40 27.00 1.48
KISS 30 ส.ค. 64 9 ก.ย. 64 0.055 12.20 0.45
NSL 30 ส.ค. 64 10 ก.ย. 64 0.25 24.00 1.04
SNP 30 ส.ค. 64 10 ก.ย. 64 0.05 15.40 0.32
XO 30 ส.ค. 64 10 ก.ย. 64 0.398 21.10 1.89
BCH 31 ส.ค. 64 15 ก.ย. 64 0.20 22.70 0.88
MCS 3 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64 0.40 15.20 2.63
PTTGC 3 ก.ย. 64 22 ก.ย. 64 2.00 62.00 3.23
TAE 3 ก.ย. 64 17 ก.ย. 64 0.01 2.38 0.42

อนึ่ง การขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล) นั้น หมายความว่านักลงทุนที่ซื้อหุ้นในวันนี้จะไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล ดังนั้นการที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่ติดเครื่องหมาย XD ในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD อาจทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนน้อย และการขึ้นเครื่องหมาย XD จะกระทบต่อราคาหุ้นในทางลบ ซึ่งหลังจากวันขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาหุ้นมักปรับตัวลงด้วยจำนวนเงินที่จ่ายปันผล

Back to top button