ตลท. จับ U ติด “แคชบาลานซ์” เริ่มพรุ่งนี้ พร้อมขยายเวลา XPG ถึง 22 ก.ย.

ตลท. จับ U พ่วง “วอร์แรนต์-หุ้นบุริมสิทธิ” ติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 2 ก.ย.-22 ก.ย.64 พร้อมขยายเวลา XPG และ XPG-W4 ถึง 22 ก.ย.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)  หรือ U, หุ้นบุริมสิทธิ ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U-P และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ U-W4  มีผลวันที่ 2 ก.ย. 2564 สิ้นสุดวันที่ 22 ก.ย. 2564

พร้อมขยายช่วงดำเนินการมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ XPG-W4  มีผลวันที่ 2 ก.ย. 2564  สิ้นสุดวันที่ 22 ก.ย. 2564

Back to top button