HSI Sep 21 ภาพสั้น แรงกระทำทางฝั่งซื้อยังได้เปรียบ ลุ้นเก็งกำไรรีบาวด์ขึ้นต่อเนื่อง

ในภาพสั้น แรงกระทำทางฝั่งซื้อยังคงมีความได้เปรียบ ได้ลุ้นเก็งกำไรรีบาวด์ขึ้นต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ระยะ 1/3 ของราคาที่ย่อตัวลงมา


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

Hang Seng (Futures – Sep 21) 6 .. 2564

กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์ ถือ Long Call

กรอบการเทรด 24,740 – 27,435 จุด

แนวต้าน 26,075 / 26,265 จุด แนวรับ 25,720 / 25,575 จุด

Trailing Stop 25,575 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng (Futures – SEP 21) ในภาพสั้น แรงกระทำทางฝั่งซื้อยังคงมีความได้เปรียบ ได้ลุ้นเก็งกำไรรีบาวด์ขึ้นต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ระยะ 1/3 ของราคาที่ย่อตัวลงมา บริเวณ 26,375 จุด และ 2/3 ของราคาที่ย่อตัวลงมา บริเวณ 27,435 จุด เพื่อที่จะเปลี่ยนแนวโน้มให้สมบูรณ์ ราคาควรที่จะกลับทะลุผ่านขึ้นไปให้ได้ในเร็ววัน อย่างไรก็ตามคงเทรดด้วยความระมัดระวัง และควรบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น: ถือ Long Call โดยใช้บริเวณแนวรับ หรือ Trailing Stop ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • รอจังหวะราคาย่อพักตัวลงมา เลือกเก็งกำไร Long Call เมื่อเกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้น โดยใช้บริเวณแนวรับ หรือ Trailing Stop เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

นักลงทุนที่มีมุมมองลง: หลีกเลี่ยงการเปิดสถานะ

คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาวันนี้

Call DW (Bullish view) Bid (THB) Eff. gearing(x) Sensitivity
HSI28C2109B 0.11 32.20 0.01
HSI28C2110B 0.95 13.00 0.05
HSI28C2110D 0.35 16.80 0.02
Put DW (Bearish view) Bid (THB) Eff. gearing(x) Sensitivity
HSI28P2109C 0.78 17.00 0.05
HSI28P2109D 0.36 19.80 0.03
HSI28P2110D 0.31 13.20 0.02
ข้อมูล ณ วันที่ 3/09/2564

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DW นี้มิได้เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button